Pierwsza pomoc przedmedyczna

Zapewnienie warunków do udzielania pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy wynikających z nowelizacji Kodeksu Pracy Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r. nr 223, poz. 1460.
Umiejętność udzielenia pierwsza pomocy przedmedycznej może być potrzebna w każdej chwili a wiedza zdobyta na kursie pierwszej pomocy może przydać się w bardzo wielu sytuacjach życiowych, które mogą nas dotyczyć nie tylko w miejscu pracy.

 1. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności w zakresie: postępowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia osób, m.in.:
  • omdleniu,
  • krwotoku z górnych dróg oddechowych,
  • zawale mięśnia sercowego,
  • zadławieniu,
  • układania poszkodowanych w różnych pozycjach ratunkowych,
  • resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Prowadzone są również pozoracje ratownicze z wykorzystaniem profesjonalnych środków do charakteryzacji urazów. Dzięki nim uczestnicy mogą zobaczyć jak wyglądają poszczególne urazy i nauczyć się prawidłowo z nimi postępować.

 • Podczas szkolenia kładziemy duży nacisk na ćwiczenia praktyczne, które stanowią większą cześć bloku szkoleniowego.

Do szkolenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej używamy profesjonalnego fantoma.

Prowadzimy kursy pierwszej pomocy dla firm i instytucji oraz dla osób indywidualnych. Firma nasza charakteryzuje się wysoką jakością szkoleń, elastycznością w dostosowaniu programu do zapotrzebowania, faktycznych zagrożeń na terenie zakładu pracy oraz ilości uczestników szkolenia.
Pomagamy również w tworzeniu, zgodnie z wymogami Art. 231.11 Kodeksu Pracy, zespołu pierwszej pomocy w miejscu pracy.

 1. Zarówno szkolenia z pierwszej pomocy jak również zaświadczenia wydawane przez naszą firmę spełniają wymogi znowelizowanego kodeksu pracy.
  • Wydajemy zaświadczenia ukończenia szkolenia pierwszej pomocy
  • Szkolenia prowadzimy na terenie całego kraju, w siedzibie Państwa firmy
  • Kursy pierwszej pomocy prowadzimy w oparciu o aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji