Ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia oraz przeszkolenia pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

 1. Prowadzimy szkolenia aktualizujące i uzupełniające wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników postępowania w razie powstania pożaru i w sytuacjach zagrożeń
 2. W programie szkolenia ujęte są:
  • Zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce oraz podstawowe przepisy prawne,
  • Zagrożenia pożarowe w obiekcie, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
  • Zadania i obowiązki pracowników z zakresie zapobiegania pożarom,
  • Zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru,
  • Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i sposoby ewakuacji,
  • Podręczny sprzęt gaśniczy, praktyczna znajomość użycia i zastosowania środków gaśniczych.
 3. Oferujemy Państwu usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej, do których należą między innymi:
  • szkolenia wstępne ppoż., szkolenia okresowe ppoż.,
  • sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
  • uzgadnianie i opiniowanie projektów budowlanych,
  • znakowanie obiektów znakami pożarowymi i ewakuacyjnymi,
  • wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy,
  • ćwiczenia z ewakuacji budynku, opracowywanie planów ewakuacyjnych,
  • opinie ppoż. zmian warunków użytkowych budynków, zabudowy korytarzy, wydzielenia pomieszczeń i tym podobne,
  • ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej budynków wymagających dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych lub uzgodnienia rozwiązań zastępczych,
  • analizy warunków ochrony przeciwpożarowej budynków potrzebne do wykonania projektów budowlanych i adaptacyjnych.