O Firmie

Firma szkoleniowo-doradcza utworzona przez specjalistów-praktyków w zakresie:

 • prawa pracy
 • HACCP, GHP I GMP
 • bezpieczeństwa i higieny pracy
 • pierwszej pomocy medycznej
 • ochrony przeciwpożarowej

 

„Profesjonalnie prowadzona obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy, to skuteczne narzędzie w osiąganiu wymiernych korzyści dla zakładu pracy”


EPLINE
to nasza odpowiedź w obliczu zachodzących na rynku zmian.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stawia przed pracodawcami nowe wyzwania dotyczące sprostania międzynarodowej konkurencji w zakresie jakości i kosztów produkcji, w tym zapewnienia efektywnej metody organizacji bezpiecznej pracy.

 
Podstawowe kierunki działalności firmy EPLINE to:

 1. Audytowanie oraz monitoring przedsiębiorstw w zakresie
  • Badanie wypełniania obowiązków wynikających z przepisów
  • Ustalenie skali i rodzaju występujących nieprawidłowości
  • Przedstawienie działań efektywnej poprawy warunków BHP
 2. Szkolenia i doradztwo w zakresie:
  • prawa pracy,
  • bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • pierwszej pomocy przed medycznej,
  • ochrony przeciwpożarowej.

Doświadczenia zdobyte przez naszych pracowników podczas ponad 10-letniej działalności firmy EPLINE na rynku pozwalają nam wskazać najistotniejsze grupy zagadnień i obszary poddawane kontrolom.

 

Poprawa stanu BHP to lepszy wizerunek przedsiębiorstwa wśród klientów, partnerów biznesowych i społeczeństwa.

 1. To również wymierne korzyści ekonomiczne wynikające z minimalizacji strat wskutek eliminowania wypadków i chorób zawodowych
  • Ograniczenie liczby zwolnień chorobowych
  • Zwiększenie ilości czasu pracy przeznaczonego na produkcję związku z poprawą stanu BHP
  • Aktywne włączanie się pracowników w program samokontroli – wzrost świadomości i motywacji załogi
  • Zainteresowanie pracą w związku z poprawą jakości, wydajności i bezpieczeństwa pracy
  • Lepsza organizacja pracy i usprawnienie systemu informacji w przebiegu produkcji i problemach codziennej pracy zatrudnionych

 

Mając na uwadze minimalizację nakładów niezbędnych do osiągnięcia założonego celu proponujemy niekonwencjonalne, kreatywne podejście do stawianych przed nami wyzwań.

 

Koncentrujemy się na efektach, nie formie pracy.

 

Dążymy do stworzenia relacji między wymogami zawartymi w przepisach prawnych, a Państwa oczekiwaniami i możliwościami.

Atuty naszej firmy:

 • elastyczne, indywidualne podejście do klienta
 • skuteczne dostosowanie oferowanych działań do jego możliwości, potrzeb, branży
 • wieloletnia praktyka, doświadczenie, kompetencja
 • konkurencyjne ceny

 

PREZESEM NASZEJ AGENCJI JESTEŚCIE PAŃSTWO, WASZA SATYSFAKCJA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO SĄ DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE